2022

Raad van Beheer, Kennis Tour – HD, ED, patella lux. & andere skeletaandoeningen

2022

Raad van Beheer, Knowledge Tour – HD, ED, patella lux. & other skeletal disorders

2021

a conversation with Joe Henderson

joe henderson

2020

Puppycursus met Maya en Prime

2020

Puppy class with Maya and Prime

2019

basiscursus fokken en houden van honden (BFH):

Erfelijkheidsleer (basis), Voortplanting, Gezondheid rond het nest, Wetten en Regels, Gedragsleer, Voeding en verzorging
Examen geslaagd.

2019

basic course breeding and keeping dogs (BFH):

Basic Genetics, Reproduction, Health around the nest, Laws and Rules, Behavioral theory, Nutrition and care.
Exam passed.

2018

Puppycursus met Jon Snow

2017

Elementaire Gehoorzaamheid met Nevi

2016

Puppycursus & jonge honden cursus met Nevi

2014

Puppy cursus en Elementaire Gehoorzaamheid met Finne

2018

Puppy class with Jon Snow

2017

Elementary Obedience with Nevi

2016

Puppy class & young dog class with Nevi

2014

Puppy class and Elementary Obedience with Finne